13 7 / 2014

Nhanh nhanh về HP chơi với các bạn. Rồi đi tình nguyện xa. Xong thế quái nào đã lại phải đi học 😐

#danang#beach#vietnam

04 7 / 2014

đi về bâyh lại thành ra có một sự dửng mỡ nhẹ.

đi về bâyh lại thành ra có một sự dửng mỡ nhẹ.

04 7 / 2014

04 7 / 2014

ờ. kiểu là như thế. có tham quá ko mà sao khó dã man con ngan vậy cơ á? :)

ờ. kiểu là như thế. có tham quá ko mà sao khó dã man con ngan vậy cơ á? :)

04 7 / 2014

04 7 / 2014

#teddyhouse#thailand#teddy#bear. ❤😘#Toby#Willy#Toby <3 (at anywhere)

#teddyhouse#thailand#teddy#bear. ❤😘#Toby#Willy#Toby <3 (at anywhere)

04 7 / 2014

04 7 / 2014

-Sun sign: Xử Nữ -Rising sign: Thần Nông
-Moon sign: Thiên bình
-Love sign: Thiên bình 
pha tạp hỗn độn quá -.- @@ &#8230;

-Sun sign: Xử Nữ -Rising sign: Thần Nông
-Moon sign: Thiên bình
-Love sign: Thiên bình
pha tạp hỗn độn quá -.- @@ …

04 7 / 2014

04 7 / 2014